fbpx

PEB x Sport

โครงสร้าง Pre-Engineered Building (PEB) ไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างที่ใช้สำหรับคลังสินค้า หรือโกดัง เพียงอย่างเดียว สามารถนำมาทำเป็นสนามกีฬาได้เช่นกัน

  • สร้างเสร็จเร็ว ภายใน 120 วัน
  • คำนึงถึงความประหยัด ปลอดภัยได้มาตรฐานตามวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
  • ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง และ รง.4
  • ใช้ Bolt Connection ไม่มีการเชื่อมที่หน้างาน
  • สามารถรื้นถอน/เคลื่อนย้ายได้เมื่อต้องการ
  • ออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง
  • คำนึงถึงความประหยัด ปลอดภัยได้มาตรฐานตามวิศกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)