Racking Solution

Selective pallet rack

ชั้นวางแบบเลือกพาเลทได้,เป็นชั้นวางที่ใช้กันแพร่หลายที่สุด ประกอบง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถปรับระยะห่างของชั้นวางแต่ละชั้นได้ตามความต้องการ

Double Deep pallet rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้รับการออกแบบ ให้เหมาะสมกับการจัดเก็บสินค้า ที่มีความหลากหลายเหมือนกับ selective Rack แต่ต้องการจัดเก็บในจำนวนที่มากกว่า

Cantilever rack

ชั้นวางสินค้าลักษณะแนวยาว สำหรับสินค้าที่มีรูปทรงแบบยาว แบน วงกลม รี
ประหยัดพื้นที่ โครงสร้างแข็งแรง สวยงาม ออกแบบให้รับน้ำหนักได้ตามต้องการ
ระดับชั้น ปรับได้ตามความต้องการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน ทั้ง 1 ด้าน และ 2 ด้าน
สามารถนำมาต่อกันในแนวยาวได้ตามขนาดของพื้นที่

Long Span Shelving System

ระดับชั้นสำหรับวางสต๊อกสินค้าสามารถรับน้ำหนักได้ 200-1000 กก./ระดับชั้น
เป็นชั้นที่แข็งแรง เหมาะกับการขาย และโชว์สินค้า
สามารถนำมาวางต่อพ่วงกันยาวได้ตามความต้องการและพื้นที่
ระดับชั้นสารถวางได้ทั้งไม้ ตาข่าย และแผ่นเหล็ก
สามารถสั่งผลิตได้ตามความต้องการ

Drive-in Rack System

เป็นชั้นวางสินค้าขนาดใหญ่ รับน้ำหนักได้มาก เหมาะสำหรับเก็บสต๊อกในแนวลึก
จัดเก็บสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีปริมาณมาก ๆ
ออกแบบให้เหมาะสำหรับวางสินค้า ประหยัดพื้นที่ถึง 25-80%
โครงสร้างออกแบบให้แข็งแรง คงทน
สะดวก สบายในการใช้งาน ทั้งแบบ Flow Through และ One Way
สามารถติดตั้งได้ง่าย เป็นระบบน๊อคดาวน์ สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อติดตั้งเสร็จ

Pushback rack

ชั้นวางแพลเล็ตชนิดดันไปด้านหลัง : ชั้นวางแพลเล็ตรูปแบบนี้ออกแบบ มาเพื่อหมุนเวียนสต๊อค แต่ละชั้นจะวางสินค้าต่างประเภทกัน การควบคุม ความเร็วในการเคลื่อนย้ายแพลเล็ตในการจัดวางรูปแบบนีมีความสำคัญมาก เนื่องจากความแตกต่างเรื่องน้ำหนักและคุณภาพของแพลเล็ต การวางแนว เอียงของรางเลื่อนรองชั้นและตัวปรับความเร็ว ระหว่างแพลเล็ตอันที่หนึ่ง และอันที่สองอย่างถูกต้อง จะช่วยให้การเคลื่อนย้ายราบรื่นมากขึ้น

Flow rack (Fifo rack)

– ชั้นวางระบบ Flow rackนี้เป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในระบบการจัดเก็บและถ่ายโอน
– ชั้นวางโดยทั่วไปจะตอบสนองการวางสินค้าแบบเรียบง่าย แต่สำหรับระบบ Flow rack นี้พาเลทอที่ถูกเก็บจะไหลลงมาเอนได้ตามแรงโน้มถ่วง(FIFO)ช่วยประหยัดพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการด้านโลจิสติกส์หลังจากสายการผลิต

 Micro rack

เป็นชั้นเก็บสินค้าที่ได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเก็บสินค้าที่มีขนาดเล็กสามารถรับน้ำหนักได้ 100 – 200 กิโลกรัม/ชั้น เหมาะสำหรับจัดเก็บอะไหล่ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ และอะไหล่ขนาดเล็กๆ

Mezzanine Floor

ถูกออกแบบเพื่อใช้พื้นที่ ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด มีชั้นในการทำงานได้อีก 1 ระดับชั้น
โครงสร้างแข็งแรง รับน้ำหนักได้ในปริมาณมาก
มีการออกแบบระบบพื้นวางสินค้า ที่แข็งแรง 300 กก./ตารางเมตร
เหมาะสำหรับคลังสินค้า หรือคลังอะไหล่

 Mobile Racking System

Mobile Pallet rack เป็น Pallet racking สูงบนฐานเหล็กซึ่งมีมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อไฟฟ้า ให้วิ่งไปบนรางที่ติดตั้งอยู่บนพื้น ระบบนี้ทำให้ Racking อยู่ชิดกัน โดยการวิ่งเคลื่อนไปยังตำแหน่งทางเดินที่มีอยู่ 1 ช่องทาง การเก็บสินค้า สามารถนำสินค้าเข้าไปเก็บในช่อง Racking ที่ต้องการ ทำให้การจัดเก็บได้มากกว่า 80% ของพื้นที่ทั้งหมด จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมห้องเย็น หรือผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง

Rack Supported Building

คลังเก็บสินค้าประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณในการก่อสร้าง
ออกแบบโดยเน้นการสร้างคลังสินค้าทั้งหลังเป็นแบบน๊อคดาวน์
เป็นระบบชั้นวางสินค้าเป็นหลัก และนำมาประกอบกับโครงสร้างหลังคา และผนัง
ประหยัดคุ้มค่า ในการลงทุน ประหยัดเวลาในการก่อสร้าง
ออกแบบโดยวิศวกร จึงเป็นงานทั้งระบบ แข็งแรง ทนทาน สวยงาม
สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จ

Radio Shuttle rack

เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบจัดเก็บคลังสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ เพิ่มพื้นที่จัดเก็บได้มากกว่า 80% ของพี้นที่
ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บ หรือเบิกจ่ายสินค้าเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถรองรับขนถ่ายสินค้าแบบ FIFO

As / Rs Automated Storage and Retrievel System

เป็นคลังสินค้าที่จัดเก็บสินค้าแนวราบเต็มพื้นที่ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ที่มีความแม่นยำสูง จึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าเข้า – ออกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสามารถลดจำนวนพนักงานและระยะเวลาที่สูญเสียในการทำงาน

งาน งาน Selective pallet rack

งาน Mezzanine Floor

งาน Selective pallet rack

งาน Selective pallet rack

งาน Selective pallet rack

งานติดตั้ง Drive-in Rack System

งาน Selective pallet rack

งาน Selective pallet rack

งาน Selective pallet rack

งาน Selective pallet rack

งาน Selective pallet rack