WMS Software

WMS SOFTWARE เป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยระบบซอฟแวร์ โดยใช้การยิงบาร์โค้ด เพื่อลดปัญหาการทำงาน ตั้งแต่จัดการเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้า และประมวลผลของการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไปถึงการจัดส่งสินค้า การรับสินค้า,จัดเก็บสินค้า และการจัดเตรียมสินค้า ระบบรองรับการรับและจ่ายสินค้าแบบReal time ผู้บริหารสามารถดูข้อมูล และวิเคราะห์การทำงานแบบ Real time สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลา

ประโยชน์และคุณค่าสูงสุด ของระบบนี้คือ

  • ช่วยลดปริมาณสินค้าคงคลัง
  • ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน
  • ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการจัดการเก็บสินค้า
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า
  • ช่วยลดขั้นตอน และเวลาสูญเปล่าในการทำงานมากกว่า 10-50%

ลูกค้าของเรา

ระบบ palms เป็นที่ยอมรับทั่วโลกดังนี้