รับสร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า สร้างโรงงาน สร้างโกดัง

รับสร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า สร้างโรงงาน สร้างโกดัง

ด้วยระบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB

ขอขอบคุณ ที่ไว้วางใจใช้บริการ บริษัท ลอจิสติคส์ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์ จำกัด ให้ดูแลการสร้างโรงงานในครั้งนี้