บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จํากัด

รับสร้างอาคาร สร้างคลังสินค้า สร้างโรงงาน สร้างโกดัง

ด้วยระบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป PEB

ขอขอบคุณ บริษัท บูรณาพากรุ๊ป จํากัด ที่ไว้วางใจใช้บริการ บริษัท ลอจิสติคส์ โซลูชั่น โปรไวด์เดอร์ จำกัด

ให้ดูแลการสร้างโรงงานในครั้งนี้