CONSTRUCTION

สามารถยกน้ำหนักได้ถึง 40Ton
ออกแบบให้สามารถยกสินค้าที่มีความยาวได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น เสาปูน, วัสดุงานก่อสร้าง, ม้วนสายไฟ, แผ่นเหล็ก