รายละเอียด

Forklift (รถยก) คืออะไร?

Forklift (รถยก) คืออะไร?

รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมคำ

สองคำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ คำว่า “LIFT” ที่แปลว่า การขึ้นลงในแนวตั้ง

Forklift (รถยก)

รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้าเป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยก จะมีแท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า “งา” เพื่อใช้สำหรับวางและยกสิ่งของ เพื่อทำการเคลื่อนย้ายโดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบต่างๆ

รถยกแบ่งออกตามประเภทของการขับเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ

1. ENGINE FORKLIFT การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ โดยต้องใช้น้ำมันหรือแก๊สเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน

แบ่งออกตามชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ 3 ประเภท คือ
1.1 DIESEL ENGINE (เครื่องยนต์ดีเซล)
1.2 GASOLINE ENGINE (เครื่องยนต์แก๊สโซลีน)
1.3 L.P.G. ENGINE (เครื่องยนต์แก๊ส L.P.G.)

รถยกที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ สามารถแบ่งตามระบบส่งกำลังได้ 2 ประเภท คือ
– ระบบส่งกำลังด้วยทอร์ค (TOROFLOW TRANSMISSION)
– ระบบส่งกำลังด้วยคลัทซ์ (DIRECT DRIVE)

2. BATTERY FORKLIFT การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า โดยจะต้องใช้แบตเตอร์รี่เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน

รถยกไฟฟ้าสามารถแบ่งตามลักษณะโครงสร้างภายนอกได้เป็น 2 แบบ คือ
– แบบ COUNTER BALANCIT (แบบนั่งขับ)
– แบบ REACH TURCK (แบบยืนขับ)

รถยกประเภทนี้ไม่ได้ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน จึงประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไปได้มาก เพราะใช้การชาร์จแบตเตอร์รี่หลังการใช้ในแต่ละวันแทน แต่ตัวรถเองก็มีราคาค่อนข้างสูงกว่ามาก และจำเป็นต้องใช้เวลาในการชาร์จแบตเตอร์รี่นานหลายชั่วโมง