FORKLIFT ELECTRIC ENGINE (โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบนั่งขับ)

Forklift Electric Engine (โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าแบบนั่งขับ)
เริ่มต้น 1.6 Ton – 3.5 Ton

รถยกไฟฟ้าใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนโดยได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่

  • ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า AC เต็มรูปแบบ
  • หน้าจอแสดงผลการทำงานที่แสดงข้อมูลอย่างครบครัน
  • มีระบบตรวจสอบความเร็วของงาในขณะที่ลดลงต่ำก่อนถึงพื้น
  • ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับในทุกภาระงาน(Full AC System)
  • การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆภายในตัวรถถูกออกแบบมาให้เข้าถึงโดยง่าย ทั้งชุดควบคุม มอเตอร์ขับเคลื่อน