รายละเอียด

LOGISTICS & TRANSPORT LOGISTICS

สามารถยกน้ำหนักได้ถึง 40Ton
ออกแบบให้สามารถยกสินค้าที่มีความยาวได้ตามความต้องการของลูกค้า เช่น ชิ้นส่วนเครื่องบิน, ม้วนสายไฟ, เสาปูน, วัสดุงานก่อสร้าง