AC Electric Reach Truck รถยกไฟฟ้าแบบนั่งขับ

Heli AC Electric Reach Truck
รถยกไฟฟ้าแบบนั่งขับ Sit Down Type (High Efficiency)

รับน้ำหนักได้ 1,600 – 2,000 kg.
ยกสูง 8.5 m
การปรับพวงมาลัยแบบหมุน 180 หรือ 360 องศา
ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเป็น AC ทั้งระบบ
เหมาะสำหรับการใช้งานในคลังสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ