ELECTRIC REACH TRUCK (รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ)

Electric Reach Truck (รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ)
เริ่มต้น 1.3 Ton – 2.5 Ton
รถยกไฟฟ้าแบบยืนขับ ใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนโดยได้รับกระแสไฟฟ้ามาจากแบตเตอรี่

  • สมรรถนะเปี่ยมประสิทธิภาพ การทำงานมีความคล่องตัวสูง
  • ประหยัดเชื้อเพลิง การดูแลรักษาง่าย