รายละเอียด

SCISSOR LIFTS (ลิฟท์ยก)

SCISSOR LIFTS (ลิฟท์ยก)

รับน้ำหนัก 230 – 380 kg. ยกสูง 8 – 14 ม.

Model SC08EN/HN SC10EN/HN SC012E/H SC014E/H
Safe Working Load 380 kg. 230 kg. 320 kg. 320 kg.
S.W.L On Extension 113 kg. 113 kg. 113 kg. 113 kg.
Maximum Workers Number (Indoor) 2 2 2 3
Minimum Workers Number (Outdoor) 1 / 1 /
Maximum Working Height 8 m. 10 m. 12 m. 14 m.
Maximum Piatform Floor Height 6 m. 8 m. 10 m. 12 m.
Overall Length 2.48 m. 2.48 m. 2.48 m. 2.48 m.
Overall Width 0.81 m. 0.81 m. 1.15 m. 1.15 m.
Overall Height (Rails up) 2.24 m. 2.36 m. 2.44 m. 2.58 m.
Overall Height (Rails down) 1.81 m. 1.93 m. 1.92 m. 2.04 m.
Platform Size (Length/Width) 2.27 x 0.81 m. 2.27 x 0.81 m. 2.27 x 1.12 m. 2.27 x 1.12 m.
Platform Extension Size 0.9 m. 0.9 m. 0.9 m. 0.9 m.
Ground Clearance (Lowered) 0.10 m. 0.10 m. 0.10 m. 0.10 m.
Ground Clearance (Raised) 0.019 m. 0.019 m. 0.019 m. 0.019 m.
Wheel Base 1.87 m. 1.87 m. 1.87 m. 1.87 m.
Minimum Turning Radius (inside/outside) 2.2 m. 2.2 m. 2.2 m. 2.2 m.
Lifting Motor 24V/3.3kw 24V/3.3kw 24V/4.5kw 24V/4.5kw
Drive Motor E:24V/1.5kw
H:24V/3.3kw
E:24V/1.5kw
H:24V/3.3kw
E:24V/1.5kw
H:24V/4.5kw
E:24V/1.5kw
H:24V/4.5kw
Travel Speed (Stowed) E:4.0km/h
H:3.2km/h
E:4.0km/h
H:3.2km/h
E:4.0km/h
H:3.2km/h
E:4.0km/h
H:3.2km/h
Travel Speed (Raised) 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h 0.8km/h
Up/Down Time 32/35s 32/35s 80/60s 80/60s
Batteries 4x6V/232Ah 4x6V/232Ah 4x6V/280Ah 4x6V/280Ah
Integrated Charger 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah
Gradeability 25% 25% 25% 25%
Maximum Working Slope (indoor) 2 ํ / 3 ํ 1.5 ํ / 3 ํ 2 ํ / 3 ํ 1.5 ํ / 3 ํ
Tires 381 x 127 mm. 381 x 127 mm. 381 x 127 mm. 381 x 127 mm.
Total Weight 2160 kg. 2275 kg. 2990 kg. 2925 kg.